Dokumentų tvirtinimas Apostile ir dokumentų legalizavimas 

Kas yra Apostilė?

Apostilė – tai pažyma (vienas iš dokumentų legalizavimo būdų), kuria oficialiai tvirtinamas parašo tikrumas, pasirašiusio dokumentą asmens pareigų ir esančio antspaudo tikrumas ir reikalinga tam, kad išduoti vienoje valstybėje oficialūs dokumentai galiotų kitose valstybėse. Apostilizuoti dokumentai turi teisinę galią ir galioja visose valstybėse, prisijungusiose prie 1961 m. spalio 6 d. Hagos konvencijos dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo. https://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille/sarasas-valstybiu-prisijungusiu-prie-1961-m-hagos-konvencijos-del-uzsienio-valstybese-isduotu-dokumentu-legalizavimo-panaikinimo

Kur uždedama Apostilė?

 • ant dokumento originalo;
 • ant notarinės kopijos;
 • ant atlikto vertimo, kuris surištas su pagrindiniu dokumentu.

Dokumentų legalizavimo būdai: 

 1.  Dokumentus legalizuoti Apostile

Dokumentus pažyma Apostille tvirtina Lietuvos Respublikos notarų biurai. Lietuvos notarai Apostile tvirtina tik Lietuvos Respublikoje išduotus dokumentus. Žemiau nuorodoje pateikiami Lietuvoje esantys notarų biurai: https://www.notarurumai.lt/notarai/pagal-biurus

       2. Dokumentus legalizuoti LR VRM

Dokumentų legalizavimą atlieka Lietuvos Respublikos Užsienio reikalų ministerija, esanti adresu J.Tumo-Vaižganto g. 2,Vilnius

 • Vieno dokumento legalizavimas LR URM ir mūsų biuro legalizavimo paslaugos kaina – 50 €. 

Koks dokumento legalizavimo būdas Jums reikalingas?  

Tai priklauso nuo tos valstybės, kurioje bus naudojamas dokumentas. Jei dokumentas bus pateiktas valstybėje,  prisijungusioje prie 1961 m. spalio 6 d. Hagos konvencijos (valstybių sąrašas pateiktas žemiau) Jums reikės dokumentą apostilizuoti pas notarą.  http://keliauk.urm.lt/lt/gyvenantiems-uzsienyje/konsulines-funkcijos-lietuvos-pilieciams/dokumentu-legalizavimas-ir-tvirtinimas-pazyma-apostille

Jei dokumentas bus naudojamas valstybėse, kurios nėra prisijungusios prie 1961 metų Hagos konvencijos ir su šiomis valstybėmis Lietuva nėra pasirašiusi teisinės pagalbos sutarties, tuomet reikalingas dokumento konsulinis legalizavimas LR VRM.

Mūsų vertimų biuras Vilniuje teikia dokumentų apostilizavimo ir legalizavimo paslaugas. Pateikti dokumentus galite asmeniškai arba per kitą asmenį (tam įgaliojimo nereikia), arba atsiųsti dokumentus paštu, arba per siuntų tarnybas adresu Kareivių g. 19-196, LT-09133, Vilnius. 

Mūsų biure visada greitai atliekamas dokumentų tvirtinimas Apostile ir vertimas.

Dėl papildomos informacijos visada galite kreiptis mobiliais telefonais + 370 698 04759 arba + 370 652 47400.

El. paštu info@vertimu-biuras.lt  Viber/WhatsApp + 370 698 04759

Apostilės kaina

 • Vienos Apostilės kaina – 19 € + apostilizavimo paslauga.

 Siuntimo paštu įkainiai

 • Jei apostilizuotus ar legalizuotus dokumentus reikės siųsti paštu Lietuvoje, paslaugos kaina – 5 €  + PVM
 • Jei dokumentus reikės siųsti į užsienį, paslaugos kaina – 10 € + PVM

Svarbu žinoti:

 • Jei Jums reikia legalizuoti dokumentus, kurie išduoti užsienyje, jie turi būti legalizuojami tik tose valstybėse, kuriuose jie yra išduoti arba tų valstybių ambasadose.
 • Apostilė nepatvirtina dokumento turinio, o tik patvirtina dokumento pasirašiusio asmens juridinę teisę ir įgaliojimus atlikti atitinkamus veiksmus.
 • Kiekvienas dokumentas apostilizuojamas atskirai.
 • Neapostilizuojami dokumentai, kurie buvo išduoti su LTSR herbais arba dokumentuose blogai matosi, susiliejęs ar blogai įskaitomas antspaudas.
 • Ne visi dirbantys valstybes institucijose darbuotojai turi pakankamai kompetencijos pasirašyti dokumentus, kurie paskui bus apostilizuojami, todėl rekomenduojame prieš išimant tokį dokumentą valstybinėje institucijoje, būtinai perspėti rengiantį dokumentą institucijos darbuotoją, kad dokumentas bus legalizuojamas.

Norime atkreipti dėmesį, kad apostilizuoti galima tik viešuosius dokumentus (gimimo, santuokos, mirties liudijimus ir įrašus, vardo keitimo liudijimus, pažymas apie kliūčių santuokai nebuvimą, neteistumo (teistumo) pažymas, policijos, Sodros, VMI pažymas, notarinius dokumentus ir t.t.). Pasitaiko išimčių kuomet legalizuoti Lietuvoje išduotus dokumentus galima be herbinio antspaudo – diplomus, brandos atestatus ir ir  t.t. Dėl tokių dokumentų legalizavimo susisiekite su notarais, LR URM arba mumis ir mes atsakysime ar galima bus tokį dokumentą legaliziuoti.

Bendrovių ar privačių asmenų išduotus dokumentus negalima apostilizuoti.

Tvirtinimas ApostileApostilė surašyta dviem kalbomis – lietuvių ir anglų. Jei dokumentas su Apostile verčiamas ne į anglų, o į kitas užsienio kalbas, tuomet Apostilė verčiama į tos užsienio šalies, kurioje bus naudojamas dokumentas, kalbą.

Mes greitai sutvarkome Jūsų dokumentus, o Jūs taupote savo asmeninį laiką.

apostile