Portugalų kalba –  viena iš populiariausių kalbų pasaulyje, priklausanti romanų kalbų grupei. Kalba panaši ir artima ispanų kalbai. Tai aštuonių valstybių valstybinė kalba, kuria kalba daugiau kaip 210 milijonų žmonių  Europoje (Portugalijoje), Afrikoje ir Pietų Amerikoje. Pietų Amerikoje daugiausiai kalba Brazilijoje, Afrikoje – Angoloje ir Mozambike.